Producer: Star Trading AB  
 
    Intro
    Produkter
    Kopplingsförslag
    Teknisk Info
    Energiförbrukning
    Frågor
    Länkar
    Återförsäljare
ENERGIFÖRBRUKNING
Rent generellt kan man säga att produkter med LED ljus är energisnåla produkter. Men för att förklara hur energisnålt System LED är gör vi här en jämförelse med en enda vanlig 40W glödlampa. För att "göra åt" lika mycket energi som en 40W glödlampa behöver man sätta ihop 500 ljuspunkter av System LED. Ett exempel är skissen nedan, med denna variant av produkter går det åt mindre än 40Watt.